21.05.2019: II Konferencja naukowa pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia

Zapraszamy na II Konferencję naukową „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. Organizatorami konferencji jest Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie. WSZELKIE NIEZBĘDNE

Sprawozdanie z konferencji Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne

W dniu 9 maja 2019 r. na WPiA UKSW odbyła się konferencja naukowa „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Celem konferencji było przedstawienie różnych zagadnień prawnych z perspektywy publicznego prawa rzymskiego i współczesnego prawa administracyjnego. Poruszono

Konferencja „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne”

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja br. na UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, s. 106 PROGRAM KONFERENCJI 9.45- 10.00 Otwarcie konferencji 10.00-10.35 Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Rzymski urząd trybuna plebejskiego jako zaczątek

Gratulacje Dziekana WPiA dla Pani Prof. Ireny Lipowicz

Serdeczne gratulacje Dziekana WPiA UKSW,  Prof. Marka Michalskiego dla Pani Prof. Ireny Lipowicz, Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, w związku z otrzymaniem nagrody im. Michała Serzyckiego za działania na rzecz edukacji o ochronie danych osobowych. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 28 stycznia w Warszawie, podczas konferencji System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu

II Kongres Energetyki Lokalnej – podsumowanie

II Kongres Energetyki Lokalnej dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział i wsparcie dla tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że konferencja będzie dla Państwa źródłem cennych inpiracji do pracy zawodowej i naukowej. Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń do publikacji pokonferencyjnej. Obszerne sprawozanie z konferencji wraz z filmami pod linkiem.

dr A. Piskorz-Ryń na konferencji o decyzji administracyjnej w szkolnictwie wyższym

W dniu 26.11 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. DECYZJA ADMINISTRACYJNA W SPRAWACH Z ZAKRESU NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA A NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE. W konferencji wzięła udział Pani Doktor Agnieszka Piskorz-Ryń i wygłosiła referat Ewaluacja działalności naukowej w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.