{:pl}Warsztaty z prof. Filipe Montargil z Portugalii{:}{:en}Workshops with prof. Filipe Montargil from Portugal{:}

{:pl}

W dniu 11 maja 2018 r. na UKSW odbyło się spotkanie z prof. Filipe Montargil z Portugalii – ekspertem w programach Horyzont 2020. Spotkanie dotyczyło oceny projektów H2020, zakładanych wskaźników oraz oceny i zarządzania ryzykiem. Naszą Katedrę reprezentowali dr Mariusz Szyrski, Karolina Chról, Martyna Szlufik oraz Mateusz Sasinowski.{:}{:en}

On May 11, 2018, at UKSW took place a meeting with prof. Filipe Montargil from Portugal – an expert in Horizon 2020 programs. The meeting concerned the evaluation of H2020 projects, assumed indicators and risk assessment and management. Our Department was represented by Mariusz Szyrski, Karolina Chról, Martyna Szlufik and Mateusz Sasinowski.{:}