Autor: Katedra

posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

W dniu z listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone wdrożeniu świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem telemedycyny. W ramach wystąpień prof. Irena Lipowicz oraz dr Sebastian Sikorski z Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówili główne bariery prawne we wdrażaniu telemedycyny w Polsce. Szczegóły pod linkiem

Informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów UKSW: Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Transfer i akumulacja punktów ECTS dokonuje się w cyklu semestralnym (trymestralnym). Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Studentowi, który uzyska przed sesją

Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W wydawnictwie Wolters Kluwer ukazał się rozbudowany komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Omawia on na ponad pięciuset stronach postanowienia ustawy przedstawiając zagadnienia samego ponownego wykorzystywania, jak i jego granic, zakresu stosowania kpa, kwestii praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.  Jednym z współautorów jest prof. Agnieszka Piskorz-Ryń z naszej Katedry.