Autor: Katedra

Informacja o projekcie badawczo-naukowym

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00 z dn. 05.12.2019 r. Wartość całkowita projektu: 990.845,00 zł Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.03.2022 Instytucja finansująca: Centrum Projektów Europejskich Typ projektu: naukowo- badawczy Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu

posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

W dniu z listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone wdrożeniu świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem telemedycyny. W ramach wystąpień prof. Irena Lipowicz oraz dr Sebastian Sikorski z Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówili główne bariery prawne we wdrażaniu telemedycyny w Polsce. Szczegóły pod linkiem

Informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów UKSW: Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Transfer i akumulacja punktów ECTS dokonuje się w cyklu semestralnym (trymestralnym). Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Studentowi, który uzyska przed sesją