Autor: Katedra

Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W wydawnictwie Wolters Kluwer ukazał się rozbudowany komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Omawia on na ponad pięciuset stronach postanowienia ustawy przedstawiając zagadnienia samego ponownego wykorzystywania, jak i jego granic, zakresu stosowania kpa, kwestii praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.  Jednym z współautorów jest prof. Agnieszka Piskorz-Ryń z naszej Katedry.

Dyżury

Uprzejmie informujemy, że w okresie sesji egzaminacyjnej oraz w czasie przerwy wakacyjnej konsultacje praciwników Katedry odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu drogą mailową oraz na podstawie wyznaczonych na stronie WPIA UKSW terminów.

Konferencja o przyszłości edukacji

Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział w konferencji EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się 21-22 maja 2019 r. w Lublinie poświęconej przyszłości edukacji i wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem terytorialnym, a także dyrektorami szkół, gdzie była uczestnikiem panelu dyskusyjnym poświęconym ochronie danych osobowych w funkcjonowaniu szkół.

Sprawozdanie z konferencji Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne

W dniu 9 maja 2019 r. na WPiA UKSW odbyła się konferencja naukowa „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Celem konferencji było przedstawienie różnych zagadnień prawnych z perspektywy publicznego prawa rzymskiego i współczesnego prawa administracyjnego. Poruszono

Konferencja „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne”

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja br. na UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, s. 106 PROGRAM KONFERENCJI 9.45- 10.00 Otwarcie konferencji 10.00-10.35 Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Rzymski urząd trybuna plebejskiego jako zaczątek

Zapraszamy do lektury nowej publikacji nt. telemedycyny

Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka Redakcja naukowa: Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor. Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. Szczegóły dotyczące publikacji.

21.05.2019: II Konferencja naukowa pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia

Zapraszamy na II Konferencję naukową „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. Organizatorami konferencji jest Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie. WSZELKIE NIEZBĘDNE