Autor: Radoslaw

Wizyta studyjna w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

W dniach 4-6 czerwca 2022 r. prof. uczelni dr hab. Mariusz Szyrski i dr Radosław Mędrzycki przebywali na wizycie studyjnej w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podczas pobytu referat pt. The principle of social solidarity in local government in Poland – selected remarks wygłosił dr Radosław Mędrzycki. Prelekcji towarzyszyła dyskusja naukowa. Uczestnicy wizyty

Dyżur prof. A. Piskorz-Ryń

W dniu 15.06 dyżur dr.hab. Agnieszki Piskorz-Ryń nie odbędzie się. Dyżur jest przeniesiony na dzień 18.06 w godzinach 10-11.00Możliwy jest również kontakt w Teams 15.06 w godz 18.10-19.10W dniu 22.06 dyżur odbędzie się w sali 1742 w godz. 11.00-14.00.

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na polsko-niemiecką konferencję naukową pt.Idee i wyzwania dogmatyczne nauki prawa administracyjnego: wspólny proces poznawczy. Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2022 r. w budynku Auditorium Maximum (Aula Schumanna).Szczegóły wydarzenia w załączonym programie.Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału do 6 czerwca 2022r. na adres e-mail: komitet.konf.uksw@gmail.com

Szanowni Państwo,

w dniach 24-25 marca 2022 r. odbędzie się Seminarium heidelberskie poświęcone „Nowej nauce prawa administracyjnego”. Spotkanie odbędzie się zdalnie w języku niemieckim z udziałem gości z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Seminarium otworzy Pan Profesor Eberhard Schmidt-Aßmann, którego prace teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego stanowią punkt wyjścia dla niemieckiej debaty naukowej w zakresie „nowej nauki prawa administracyjnego”. Tłumaczenie na język