Kategoria: Bez kategorii

dr Agnieszka Piskorz-Ryń na konferencji Polska służba cywilna po 1989 r.

W dniu 29.06.2018 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczestniczyła w konferencji Polska służba cywilna po 1989 r. organizowanej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Radę Służby Cywilnej, Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencję rozpoczęła dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz opowiadając o początkach KSAP i polskiej służby cywilnej. Potem wystąpienia zorganizowane zostały w trzy panele. Pierwszy dotyczył korpusu służby cywilnej

III spotkanie sieci naukowej ds. wykluczenia społecznego

W dniu 27.06.2018 r. W Warszawie odbędzie się III spotkanie uczestników Sieci ds. wykluczenia społecznego. Kierownikiem sieci jest dr Radosław Mędrzycki (UKSW). Obecnie pozostali Członkowie Sieci to: dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (UKSW), dr Katarzyna Roszewska (UKSW), mgr Mateusz Kruczkowski (doktorant UKSW), dr Magdalena Małecka-Łyszczek (UEK), dr Ambroży Mituś (UEK), dr hab. Alina Miruć, prof.

Dyżury pracowników Katedry w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury pracowników Katedry będą miały miejsce w następujących terminach: prof. I. Lipowicz: 03.07, godz. 11.00 dr Mariusz Szyrski: 16.07, godz. 15.00 dr Radosław Mędrzycki: 17.07, godz. 15.15 dr Ziemowit Cieślik: 16.07, godz. 12.00, 07.09, godz. 17.30 dr Agnieszka Piskorz-Ryń: 29.06, godz. 14.00, 21.07, godz. 10.00, 14.09, godz. 15.00. mgr

Referat Karoliny Chról: „Prawo energetyczne a partycypacja obywatela w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego”

W dniu 22 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych”. Głównym tematem konferencji były relacje pomiędzy wspomnianymi przeobrażeniami życia społecznego a prawem i jego wewnętrzną dynamiką. Celem konferencji była wymiana wiedzy i dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem oraz prawem

Zaproszenie na II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

W imieniu Organizatorów – Instytutu Metropolitalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszamy na II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pt.: “Ile prywatyzacji w rewitalizacji? – O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy”. Kongres odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegóły wydarzenia pod linkiem. Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla kandydatów na doktorantów w KPAiST

Kandydatów na doktorantów w naszej Katedrze w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019 zapraszamy w dniu 28 czerwca o godz. 12.30 do Katedry 1737 (WPIA UKSW, bud. 17, Kampus Wóycickiego w Warszawie) na rozmowę z Kierownikiem Katedry. W tym dniu będzie można uzyskać opinię Kierownika Katedry niezbędną do dalszego procesu rekrutacyjnego na Wydziale. Kandydaci zobowiązani są do przesłania

Powiaty się sprawdziły – wywiad z prof. Ireną Lipowicz

W przestrzeni publicznej toczy się dyskusja nad tym, jak wyglądać ma samorząd, co wpisać do Konstytucji, czy powiaty są zasadne, itd. Dlatego może warto wrócić do momentu, kiedy reaktywowano powiaty, ocenić jak działają? Z Dziennikiem Warto Wiedzieć rozmawia dr hab. Irena Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i

Referat Mateusza Sasinowskiego

W dniu 30 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cyfryzacja i startupy współczesnym wyzwaniem dla ustawodawcy”. Celem konferencji było przybliżenie tematu szeroko pojętej cyfryzacji i startupów a także wyzwań jakie nowoczesne technologie stawiają przed ustawodawcą. Podczas konferencji swój referat pt. „Elektromobilność jako technologia przyszłości i jej prawne ramy