Członkowie Katedry uczestniczyli w obradach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej XI Łódzkie Spotkania Prawnicze

24.11.2021 r. odbyła się w Łodzi (on-line) Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach Łódzkich Spotkań Prawniczych pt. „Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty”.

Moderatorem I sesji była prof. dr hab. Irena Lipowicz. W sesji tej swój referat przedstawiły dr hab. Natalia Kohtamäki („Europejska administracja zintegrowana w służbie wspólnoty: 10 lat funkcjonowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego”) i prof. uczelni dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń („Cmentarze i chowanie zmarłych. Między administracją świadczącą a ingerującą”). W II sesji, swój referat wygłosił dr Radosław Mędrzycki ( „Prawo administracyjne w służbie osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi – stan obecny i perspektywy rozwoju”).

Referaty zostaną wkrótce przekazane do Organizatorów celem ich opublikowania.