dr Agnieszka Piskorz-Ryń na konferencji Polska służba cywilna po 1989 r.

W dniu 29.06.2018 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczestniczyła w konferencji Polska służba cywilna po 1989 r. organizowanej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Radę Służby Cywilnej, Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencję rozpoczęła dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz opowiadając o początkach KSAP i polskiej służby cywilnej. Potem wystąpienia zorganizowane zostały w trzy panele. Pierwszy dotyczył korpusu służby cywilnej i jego zmian, drugi miejsca członka korpusu służby cywilnej w procesach administrowania, trzeci prakseologicznego wymiaru zachowań członków korpusu służby cywilnej.