dr Mariusz Szyrski na seminarium RECOURSE

W dniu 30 maja 2018 r. dr Mariusz Szyrski wygłosił referat pt. „Problematyka ubóstwa energetycznego w ujęciu prawno-administracyjnym” podczas seminarium naukowego RECOURSE na Uniwersytecie Gdańskim.