{:pl}dr Mariusz Szyrski na seminarium RECOURSE{:}{:en}Mariusz Szyrski, PhD at the RECOURSE seminar{:}

{:pl}

W dniu 30 maja 2018 r. dr Mariusz Szyrski wygłosił referat pt. „Problematyka ubóstwa energetycznego w ujęciu prawno-administracyjnym” podczas seminarium naukowego RECOURSE na Uniwersytecie Gdańskim.{:}{:en}

On May 30, 2018, Mariusz Szyrski, PhD has a speech on „Problems of energy poverty in legal and administrative terms” during the RECOURSE scientific seminar at the University of Gdańsk.{:}