Dyżury

  1. Prof. I. Lipowicz środy 11.30-12.15
  2. Prof. A. Piskorz-Ryń g. 9-9.45 do 14.04. 2021 a potem od 21. 04 2021 od g. 10.30- do 11.15.
  3. Dr hab. M. Szyrski piątki, 14.45-15.45
  4. Dr S. Sikorski czwartki 10.30-11.15 i soboty zjazdowe dla administracji godz. 16.00-16.45
  5. Dr R. Mędrzycki środy 11 15- 12 00, niedziele zjazdowe administracji niestacjonarnej 10 45 – 11 30
  6. Dr M. Szmigiero, niedziela 11:15-12:00
  7. Dr Z. Cieślik – na studiach dziennych: wtorki, godz. 10-10.45, na studiach zaocznych: soboty, godz. 14.45.15.30.