Dyżury członków Katedry

Semestr zimowy 2021/2022

Jeżeli nie wskazano inaczej, DYŻURY TRWAJĄ 45 minut. Dyżury odbywają się w formie stacjonarnej, jednak dyżurujący pracownik jest w tym samym czasie dostępny dla Studentek i Studentów on-line w aplikacji MS Teams.

prof. dr hab. Irena Lipowicz – zwolenienie lekarskie (dyżury od 12.10.2021)

wtorek, godz. 10.30, sala 1754, bud. 17;

niedziele zjazdowe dla administracji, g. 11.30, sala 1754, bud. 17.

—–

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. uczelni

czwartek, godz. 11.20, sala 1737, bud. 17 (dyżury do 4.11.2021);

soboty zjazdowe dla prawa, godz. 19.30-20.10, sala 1737, bud. 17.

—–

dr hab. Natalia Kohtamäki

piątek, godzina 9.00, sala 1737, bud. 17.

—–

dr hab. Mariusz Szyrski

środa, godz. 9.00, sala 313, bud. AM (21);

piątki zjazdowe dla prawa, godz. 16.00, sala 313, bud. AM (21).

—–

dr Maciej Szmigiero

środa, godz. 13:00, sala 314A, bud. AM (21);

niedziele zjazdowe dla prawa, godz. 18:15, sala 225, bud. AM (21).

—–

dr Ziemowit Cieślik

poniedziałek, godz. 20.00, sala 1737, bud. 17;

soboty zjazdowe dla administracji, godz. 12.45-13.15 i godz. 14.45-15.00, s. 312A, bud. AM (21).

—–

dr Sebastian Sikorski

czwartek, godz. 13.15, sala 1737, bud. 17.

—–

dr Radosław Mędrzycki

poniedziałek, godz. 13.55, sala 1737, bud. 17;

niedziele zjazdowe dla administracji, godz. 13.10, sala 1737, bud. 17.