Dyżury członków Katedry

Semestr zimowy 2021/2022

Jeżeli nie wskazano inaczej, DYŻURY TRWAJĄ 45 minut. Dyżury odbywają się w formie stacjonarnej, jednak dyżurujący pracownik jest w tym samym czasie dostępny dla Studentek i Studentów on-line w aplikacji MS Teams.

prof. dr hab. Irena Lipowicz – zwolenienie lekarskie (dyżury od 12.10.2021)

wtorek, godz. 10.30, sala 1754, bud. 17;

niedziele zjazdowe dla administracji, g. 11.30, sala 1754, bud. 17.

—–

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. uczelni

czwartek, godz. 11.20, sala 1737, bud. 17 (dyżury do 4.11.2021);

soboty zjazdowe dla prawa, godz. 19.30-20.10, sala 1737, bud. 17. UWAGA! 8.01. dyżur wyłącznie przez MsTeams!

—–

dr hab. Natalia Kohtamäki

piątek, godzina 9.00, sala 1737, bud. 17.

—–

dr hab. Mariusz Szyrski

środa, godz. 9.00, sala 313, bud. AM (21);

piątki zjazdowe dla prawa, godz. 16.00, sala 313, bud. AM (21).

—–

dr Maciej Szmigiero

środa, godz. 13:00, sala 314A, bud. AM (21);

niedziele zjazdowe dla prawa, godz. 18:15, sala 225, bud. AM (21).

—–

dr Ziemowit Cieślik

poniedziałek, godz. 20.00, sala 1737, bud. 17;

soboty zjazdowe dla administracji, godz. 12.45-13.15 i godz. 14.45-15.00, s. 312A, bud. AM (21).

—–

dr Sebastian Sikorski

czwartek, godz. 13.15, sala 1737, bud. 17.

—–

dr Radosław Mędrzycki

poniedziałek, godz. 13.55, sala 1737, bud. 17;

niedziele zjazdowe dla administracji, godz. 13.10, sala 1737, bud. 17.