Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce i 30-lecia Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, w tym roku wydana została publikacja pod tytułem „Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza”.Publikacja ta jest owocem rozważań nad naszą drogą ku stworzeniu sieci polskich ośrodków metropolitalnych. Książka podzielona została na konkretne, problemowe rozdziały, w ramach których miasta prezentują swoje najbardziej innowacyjne rozwiązania. Wprowadzenie do książki

Informacja o projekcie badawczo-naukowym

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00 z dn. 05.12.2019 r. Wartość całkowita projektu: 990.845,00 zł Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.03.2022 Instytucja finansująca: Centrum Projektów Europejskich Typ projektu: naukowo- badawczy Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu

posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

W dniu z listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone wdrożeniu świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem telemedycyny. W ramach wystąpień prof. Irena Lipowicz oraz dr Sebastian Sikorski z Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówili główne bariery prawne we wdrażaniu telemedycyny w Polsce. Szczegóły pod linkiem