21.01.2019: II Kongres Energetyki Lokalnej. Administracja publiczna-NGO-Biznes

Zapraszamy na II Kongres Energetyki Lokalnej w dniu 21 stycznia 2019 r., który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będziemy rozmawiać o energetyce lokalnej z perspektywy administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Jeżeli bliskie są Państwu tematy dotyczące prosumentów, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych – serdecznie zapraszamy już dziś do rejestracji na nasze wydarzenie!


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30-9.00: Rejestracja uczestników
9.00-9.15: Uroczyste powitanie Gości przez Władze Uniwersytetu

CZĘŚĆ I PANEL EKSPERCKI

9.15-10.45: I SESJA: Energetyka lokalna a funkcjonowanie wspólnot samorządowych

10.45-11.00: Przerwa kawowa

11.00-12.30: II SESJA: Energetyka lokalna a otoczenie społeczne i rola NGO

12.30-12.45: Przerwa kawowa

12.45-14.15: III SESJA: Energetyka lokalna jako “biznes przyszłości” i gwarant bezpieczeństwa energetycznego państwa

14.15-14.45: Dyskusja podsumowująca I część konferencji

CZĘŚĆ II PANEL NAUKOWY

15.00-16.00: Referaty w panelu

16.00-16.15: Dyskusja podsumowująca II część konferencji


MIEJSCE KONFERENCJI:

Aula Schumana, budynek Nr 21 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa


SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres mailowy: 2kongresenergetykilokalnej@gmail.com
 2. Rejestracja na Kongres będzie dostępna do dnia 17.01.2019 r. na  FORMULARZU
 3. Zgłoszenia do II części konferecji w formie abstraktów (max 1 strona A4) przyjmujemy do dnia 21.12.2019 r. Abstrakty prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy. Informujemy, że w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej zaplanowane ramy konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatu na podstawie przesłanego abstraktu.
 4. Organizator planuje wydanie publikacji pokonferencyjnej. Termin przesyłania gotowych referatów do publikacji upływa w dniu 14.01.2019 r. Referaty prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy konferencji. Wymogi edytorskie związane z przygotowaniem referatów dostępne są POD LINKIEM Do referatu należy dołączyć (na tym samym pliku:
  • tytuł w języku polskim i angielskim
  • streszczenie w języku polskim i angielskim
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • wskazanie autora/autorów wraz z afiliacją
  • pełną bibliografię
 5. Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.

LINKI:

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

PATRONATY: