Author: A.

Natalia Kohtamaki -Witamy w Katedrze

KONTAKTe-mail: n.kohtamaki@uksw.edu.pl Dyżur semestr zimowy 2021/2022 ORCID: 0000-0002-3094-4614 adres korespondencyjny:KPAiST WPIA UKSWul. Wóycickiego 1/3, bud. 1701-938 Warszawa NOTA BIOGRAFICZNA Adiunkt na WPiA UKSW od 2011 r.; w latach 2017-2020 Koordynator Programu Erasmus dla kierunku prawo; od 2020 r. Kierownik kierunku Administracja. Doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UKSW, 2020), doktor nauk prawnych (Dr. iur., Wydział Prawa

Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Konkurs przeznaczony jest dla Studentów, których Promotorami są Członkowie Sieci Naukowej „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac licencjackiej lub magisterskich poświęconych problematyce związanej z wykluczeniem społecznym, solidarnością społeczną i ekonomią społeczną w ujęciu prawnym.

Nowa publikacja

Ukazała się nowa książka autorstwa Magdaleny Małeckiej-Łyszczek i członka naszej Katedry Radosława Mędrzyckiego zatytułowana „Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej”. W publikacji przedstawione są konkretne rodzaje wsparcia, m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalistyczne, zapewnienie tymczasowego schronienia, mieszkania chronione, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Jest to niezwykle wartościowa publikacja