dr Radosław Mędrzycki na konferencji “Dobro dziecka jako wartość w prawie”

W dniu 25.10.2018 r. Dr Radosław Mędrzycki brał udział w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dobro dziecka jako wartość w prawie” i wygłosił referat „Prawnoadministracyjne mechanizmy realizacji dobra dziecka w kontekście solidarności społecznej”. Konferencję zorganizował SWPS Uniwersytet Humanistyczny we Wrocławiu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *