Książka dr Agnieszki Piskorz-Ryń: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Ukazała się książka dr Agnieszki Piskorz-Ryń, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne. w wydawnictwie Wolters Kluwer. Szerzej na temat ksiązki

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *