Nowy Doktorant w Katedrze

Informujemy, że w wyniku naboru do naszej Katedry zakwalifikował się Pan Bartołmiej Zydel. Serdecznie gratulujemy. Pan Zydel zajmuje się samorządem terytorialym oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *