Paper by Carolina Chról “Energy law and citizen’s participation in ensuring energy security”

W dniu 22 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych”. Głównym tematem konferencji były relacje pomiędzy wspomnianymi przeobrażeniami życia społecznego a prawem i jego wewnętrzną dynamiką. Celem konferencji była wymiana wiedzy i dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem oraz prawem

Informacja dla kandydatów na doktorantów w KPAiST

Kandydatów na doktorantów w naszej Katedrze w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019 zapraszamy w dniu 28 czerwca o godz. 12.30 do Katedry 1737 (WPIA UKSW, bud. 17, Kampus Wóycickiego w Warszawie) na rozmowę z Kierownikiem Katedry. W tym dniu będzie można uzyskać opinię Kierownika Katedry niezbędną do dalszego procesu rekrutacyjnego na Wydziale. Kandydaci zobowiązani są do przesłania

Paper by Mateusz Sasinowski

On May 30, 2018 at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, took place the National Scientific Conference “Digitization and startups – a contemporary challenge for the legislator” . The aim of the conference was to present the subject of broadly understood digitalisation and startups as well as challenges that modern technologies put before