Sieć naukowa ds. prawa energetycznego i OZE

Członkowie Sieci naukowej:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Mariusz Szyrski (Kierownik sieci)
mgr Aneta Wójcik
Martyna Szlufik (Sekretarz sieci)
Mateusz Sasinowski
Karolina Chról

Uniwersytet Gdański
dr Jakub Szlachetko

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Lissoń

Instytut Badań Strukturalnych

Związek Powiatów Polskich
mgr Grzegorz Kubalski
mgr Marcin Maksymiuk

Cele działania Sieci:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.