Zespół ds. prawa energetycznego i OZE

Przy Katedrze działa Zespół ds. prawa energetycznego i OZE zajmujący się monitoringiem europejskiego i polskiego prawa energetycznego, w szczególności prawa OZE. Zespół zajmuje się także prawymi aspektami polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

Kierownik Zespołu:

dr Mariusz Szyrski

Członkowie Zespołu:

Karolina Chról

Studentka II roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główny obszar zainteresowań naukowych to energetyka, odnawialne źródła energii oraz prawo nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w energetyce.

 

 

 

 

Martyna Szlufik

Studentka III roku prawa. W swoich badaniach naukowych chciałabym się skupić na międzynarodowych regulacjach z zakresu prawa ochrony środowiska, praw zwierząt oraz energii odnawialnej, w tym na wykorzystaniu potencjału oceanów w odnawialnych źródłach energii.

 

 

 

Mateusz Sasinowski

Student III roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się m.in. prawo energetyczne, prawo odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilność.