Gratulacje Dziekana WPiA dla Pani Prof. Ireny Lipowicz

Serdeczne gratulacje Dziekana WPiA UKSW,  Prof. Marka Michalskiego dla Pani Prof. Ireny Lipowicz, Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, w związku z otrzymaniem nagrody im. Michała Serzyckiego za działania na rzecz edukacji o ochronie danych osobowych.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 28 stycznia w Warszawie, podczas konferencji System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy w dzień obchodów Ochrony Danych Osobowych.

Nagroda jest podziękowaniem za wsparcie działań organu ochrony danych osobowych oraz ogromy wkład pracy merytorycznej w tworzenie systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie polskiego porządku prawnego w zakresie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych – podkreśliła dr Edyta Bielak – Jomaa, prezes UODO.
Była to druga edycja Nagród im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji.

Więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/688