I Konferencja Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego

 

 

 

 

 

 

W dniu 21.11.2017 r. na WPIA UKSW miała miejsce I Konferencja Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego. Jej organizatorami były Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPIA UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPIA UKSW. Celem konferencji było przedstawienie i ocena aktualnych zagadnień w obszarze prawa administracyjnego związanych z innowacyjnością. W ramach konferencji wyodrębniono dwa panele dyskusyjne poświęcone innowacjom w samorządzie terytorialnym oraz w administracji rządowej i sądownictwie. W trakcie konferencji swoje wystąpienia przedstawili doktoranci oraz osoby współpracujące z naszą Katedrą: mgr Joanna Łukasiewicz, mgr Aneta Wójcik, mgr Patryk Jankowski, mgr Konrad Kuszel. Konferencja stanowi forum wymiany poglądów studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką prawa administracyjnego.