21.05.2019: II Konferencja naukowa pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia


Zapraszamy na II Konferencję naukową „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. Organizatorami konferencji jest Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie.


Będziemy rozmawiać o ochronie zdrowia w kompleksowy sposób, z perspektywy prawnej, ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla wspólnej prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką ochrony zdrowia m.in. prawników, ekonomistów, lekarzy w tym osób zarządzających w ochronie zdrowia. Przewidujemy również udział innych praktyków ochrony zdrowia, których doświadczenia będą istotnym elementem dyskursu podczas konferencji. Jesteśmy przekonani, że podjęcie szczególnie ważnej w obecnym okresie interdyscyplinarnej dyskusji naukowej połączonej z głosami praktyki, pozwoli na poszukiwanie rozwiązań służących lepszemu funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce – serdecznie zapraszamy już dziś do rejestracji na nasze wydarzenie!


PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.40  Uroczysta inauguracja konferencji

Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Jego Magnificencja Rektor SGH dr hab. prof. SGH Marek Rocki

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH dr hab. prof. SGH Ryszard Bartkowiak


10.40 – 11.30  Panel I

Innowacje w ochronie zdrowia z perspektywy nauki prawa publicznego i nauk ekonomicznych  

Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Stahl, UŁ

prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk, UJ

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, SGH

dr hab. Maria Boratyńska, UW

dr Beata Jagielska, Centrum Onkologii


11.30 –12.20 Panel II  

Znaczenie analizy ekonomicznej dla innowacji w ochronie zdrowia

Moderator: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, SGH

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, UŁ

prof. dr hab. Krzysztof Opolski, UW

prof. dr hab. Bolesław Samoliński, WUM

prof. dr hab. Dariusz Rosati, SGH

dr Zofia Skrzypczak, UW

12.20 – 13.00 Przerwa kawowa


13.00 – 13.50 Panel III

Dylematy regulacji prawnych w obszarze innowacji medycznych

Moderator: dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, UKSW

dr hab. prof. UW Leszek Bosek, UW

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, PŚ

dr Michał Florczak, WUM

dr Sebastian Sikorski, UKSW


13.50 – 14.40 Panel IV

Telewizyty i przychodnie wirtualne – czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce?

Moderator: Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Prawo.pl

dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, UKSW

dr Michał Florczak, WUM

prof. dr hab. Piotr Skarżyński, Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH)


14.40 – 15.30 Panel V

Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w administracji ochrony zdrowia

Moderator: Rudolf Borusiewicz, Związek Powiatów Polskich

dr hab. Andrzej Śliwczyński, Narodowy Fundusz Zdrowia

Jacek Krajewski, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

Waldemar Malinowski, Dolnośląskie i Ogólnopolskie Konsorcjum Szpitali Powiatowych

dr Marek Wójcik, Związek Miast Polskich

15.30 – 16.00 Dyskusja uczestników konferencji

16.00 – 16.30  Podsumowanie i zamknięcie konferencji:Wspieranie innowacji medycznych, jako zadanie państwa, dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, UKSW, prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

ZESPÓŁ ORGANIZUJĄCY KONFERENCJĘ: dr Sebastian Sikorski (UKSW), dr Radosław Mędrzycki (UKSW), dr Lidia Dzierżek (SGH)SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Miejsce konferencji: Aula Schumana, budynek Nr 21, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa
 2. Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres mailowy głównego organizatora konferencji dr Sebastiana Sikorskiego: s.sikorski@uksw.edu.pl
 3. Rejestracja na Kongres będzie dostępna do dnia 08.05.2019 r. na FORMULARZU
 4. Zgłoszenia w formie abstraktów (max 1 strona A4) przyjmujemy do dnia 5.05.2019 r. Abstrakty prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy. Informujemy, że w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej zaplanowane ramy konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatu na podstawie przesłanego abstraktu.
 5. Organizator planuje wydanie publikacji pokonferencyjnej. Termin przesyłania gotowych referatów do publikacji upływa w dniu 30.06.2019 r. Referaty prosimy przesyłać na powyższy adres mailowy konferencji. Wymogi edytorskie związane z przygotowaniem referatów dostępne są POD LINKIEM. Warunkiem publikacji są pozytywne recenzje. Do referatu należy dołączyć (na tym samym pliku:
  • tytuł w języku polskim i angielskim
  • streszczenie w języku polskim i angielskim
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • wskazanie autora/autorów wraz z afiliacją
  • pełną bibliografię
 6. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

PATRONATY