II Kongres Metropolitalny w Gdańsku

W dniach 27-28.09 odbył się II Kongres Metropolitalny w Gdańsku pt. ” Ile prywatyzacji w rewitalizacji? – O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy”. Z ramienia Katedry udział w nim wzięli prof. Irena Lipowicz (referat: Administracja publiczna jako gwarant zrównoważonej społecznie rewitalizacji) oraz dr Mariusz Szyrski (referat: Przestrzenie zapobiegania ubóstwu energetycznemu. Między administracją publiczną a sektorem prywatnym).