III spotkanie sieci naukowej ds. wykluczenia społecznego

W dniu 27.06.2018 r. W Warszawie odbędzie się III spotkanie uczestników Sieci ds. wykluczenia społecznego. Kierownikiem sieci jest dr Radosław Mędrzycki (UKSW). Obecnie pozostali Członkowie Sieci to: dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (UKSW), dr Katarzyna Roszewska (UKSW), mgr Mateusz Kruczkowski (doktorant UKSW), dr Magdalena Małecka-Łyszczek (UEK), dr Ambroży Mituś (UEK), dr hab. Alina Miruć, prof. prof. PWSZ w Suwałkach (PWSZ w Suwałkach), dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB (UwB), dr Anna Budnik (UwB), prof. Jolanta Blicharz (UWr), dr Dominika Cendrowicz (Uwr), ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL (KUL), Sebastian Sikorski (Politechnika Warszawska), dr Anna Brzezińska-Rawa (UMK), dr Dorota Sylwestrzak (UMK), dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. UŁ (UŁ), dr Justyna Przywojska (UŁ), mgr Łukasz Kozar (UŁ), Ewa Jawasreh (Caritas).