Informacja dla kandydatów na doktorantów w KPAiST

Kandydatów na doktorantów w naszej Katedrze w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019 zapraszamy w dniu 28 czerwca o godz. 12.30 do Katedry 1737 (WPIA UKSW, bud. 17, Kampus Wóycickiego w Warszawie) na rozmowę z Kierownikiem Katedry. W tym dniu będzie można uzyskać opinię Kierownika Katedry niezbędną do dalszego procesu rekrutacyjnego na Wydziale.

Kandydaci zobowiązani są do przesłania do dnia 25 czerwca br. CV oraz listu motywacyjnego (max 1,5 strony A4) zawierającego informacje na temat planowanych badań w Katedrze w tym rozprawy doktorskiej. Materiały – w jednym pliku pdf – proszę przesyłać na adres: i.lipowicz@uksw.edu.pl