Informacja o projekcie badawczo-naukowym

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00 z dn. 05.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu
: 990.845,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.03.2022

Instytucja finansująca: Centrum Projektów Europejskich

Typ projektu: naukowo- badawczy

Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).


Partnerzy Projektu:
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
KOMPETENZNETZWERK INFORMATIONSTECHNOLOGIE zur Förderung der INTEGRATION von Menschen mit BehinderungenKrótka charakterystyka projektu:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).

W ramach projektu realizowana będzie także intensywna wymiana informacji i doświadczeń z partnerem zagranicznym, co przyczyni się m.in. do zminimalizowania kosztów i ryzyka związanego z przyjęciem nieskutecznych lub błędnych rozwiązań. Problematyka związana z AAC od lat obecna jest w placówkach edukacyjnych i zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Podejmowanych jest szereg działań mających charakter poradniczy, szkoleniowy. Jednocześnie ich zróżnicowanie i skomercjalizowanie sprawia, że nie mają one charakteru powszechnego. Mimo coraz wyższej świadomości nt. możliwych sposobów komunikowania się z osobami korzystającymi z AAC w edukacji, sposoby te zupełnie nie znane pozostają w instytucjach zajmujących się obsługą mieszkańców, świadczenie pomocy, oferowaniem usług przez samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji. Brakuje choćby w teoretycznym ujęciu opracowanego modelu usług dla klientów nie komunikujących się werbalnie, lecz korzystających z AAC, przez wskazane podmioty.

Aktualności:   Trwa zadanie 1: Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym.

W ramach realizacji zadania:
a) odbyto szereg spotkań z partnerami projektu w tym wizytę studyjną w Austrii (Linz)
b) wypracowano raport nt. polskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych dotyczących usługi publicznej będącej przedmiotem projektu
c) wypracowano raport nt. austriackich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dotyczących usługi publicznej będącej przedmiotem projektu

W trakcie opracowania:
a) wstępny model usługi AAC
b) wsparcie dla uczestników projektu (przedstawicieli jednostek samorządowych) jest planowane na październik 2020 r. Jego szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na tej stronie po fazie rekrutacji.

Kontakt:
Biuro Projektu:
Wydział Prawa i Administracji UKSW
Ul. Wóycickiego 1/3 b. 17, Warszawa 01-938
 
Kierownik Projektu:

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. uczelni
i.lipowicz@uksw.edu.pl

linki:
https://www.ki-i.at/startseite
https://firr.org.pl/elementarz-aac-urzad-przyjazny-osobom-z-trudnosciami-w-komunikowaniu-sie/
slaskie.pl
centri.uksw.edu.pl