Studenckie koło naukowe prawa administracyjnego

 

 

 

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego powstało w 2006 r. z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dnia 16 listopada 2006 r. jest oficjalnie zarejestrowany Kołem Naukowym. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego działa przy Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UKSW.

Obecnie opiekunem naukowym Koła jest dr Agnieszka Piskorz-Ryń.

Celem działalności koła naukowego prawa administracyjnego jest:

  • rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
  • prowadzenie badań naukowych
  • organizacja konferencji naukowych, seminariów, odczytów oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty
  • organizacja imprez międzyuczelnianych
  • szeroko pojęta integracja studentów
  • organizowanie wyjazdów i warsztatów wakacyjnych z zakresu prawa administracyjnego.

 

Zarząd Koła:

Prezes – Barbara Hornowska

Wiceprezes – Karolina Kubić

Członek Zarządu – Paweł Niewiarowski

LINK DO FACEBOOKA KOŁA