Studenckie koło naukowe prawa administracyjnego

{:pl}

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego powstało w 2006 r. z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dnia 16 listopada 2006 r. jest oficjalnie zarejestrowany Kołem Naukowym. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego działa przy Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UKSW.

Celem działalności koła naukowego prawa administracyjnego jest:

 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
 • prowadzenie badań naukowych
 • organizacja konferencji naukowych, seminariów, odczytów oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty
 • organizacja imprez międzyuczelnianych
 • szeroko pojęta integracja studentów
 • organizowanie wyjazdów i warsztatów wakacyjnych z zakresu prawa administracyjnego.

{:}{:en}

 

 

 

The Student`s Associaton was established in 2006 on the initiative of students of the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University. From November 16, 2006, it is officially registered with the Student`s Associatons. Currently, the scientific supervisor of the Student`s Associaton is Agnieszka Piskorz-Ryń.

The aim of the scientific law of administrative law is:

 • developing and deepening knowledge in the field of administrative law
 • conducting scientific research
 • organization of scientific conferences, seminars, lectures and participation in similar initiatives organized by other entities
 • organization of inter-university events broadly understood student integration
 • organizing trips and holiday workshops in the field of administrative law.

President – Barbara Hornowska

Vice President – Karolina Kubić

Member of the Board – Paweł Niewiarowski{:}