Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W wydawnictwie Wolters Kluwer ukazał się rozbudowany komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Omawia on na ponad pięciuset stronach postanowienia ustawy przedstawiając zagadnienia samego ponownego wykorzystywania, jak i jego granic, zakresu stosowania kpa, kwestii praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.  Jednym z współautorów jest prof. Agnieszka Piskorz-Ryń z naszej Katedry.