Konferencja „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne”

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Korzenie i owoce. Prawo rzymskie a współczesne prawo publiczne” Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja br. na UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, s. 106

PROGRAM KONFERENCJI

9.45- 10.00 Otwarcie konferencji

10.00-10.35 Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Rzymski urząd trybuna plebejskiego jako zaczątek instytucji ombudsmana, Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPiA UKSW, Ombudsman – obrońca obywatela przed administracją?

10.35-11.10
Dr Elżbieta Loska, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Struktura państwa rzymskiego: jak zostać urzędnikiem w Rzymie? Dr Ziemowit Cieślik, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPiA UKSW, Struktura administracji publicznej – rzymskie wzorce i współczesne rozwiązania ustrojowe

11.10-11.30 – dyskusja
11.30-11.50 – przerwa

11.50-12.25 Prof. dr hab. Jan Zabłocki, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Jawność i tajemnica w życiu publicznym w starożytnym Rzymie
Dr Agnieszka Piskorz-Ryń, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPiA UKSW, Jawność i tajemnica w działaniu administracji publicznej

12.25-13.00 Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW, Czy Rzymianie traktowali bezdomność jako problem społeczny? Dr Radosław Mędrzycki, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPiA UKSW, Bezdomność jako wyzwanie dla współczesnego państwa

13.00-13.35 Dr hab. Renata Kamińska, prof. UKSW, Katedra Prawa Rzymskiego, WPiA UKSW Funkcje administracji publicznej w zakresie infrastruktury miejskiej starożytnego Rzymu Dr Mariusz Szyrski, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPiA UKSW, Zmieniające się funkcje administracji publicznej w zakresie infrastruktury

13.35-14.05 – dyskusja
14.05-14.15 – podsumowanie i zamknięcie konferencji