Konferencja o przyszłości edukacji

Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział w konferencji EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się 21-22 maja 2019 r. w Lublinie poświęconej przyszłości edukacji i wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem terytorialnym, a także dyrektorami szkół, gdzie była uczestnikiem panelu dyskusyjnym poświęconym ochronie danych osobowych w funkcjonowaniu szkół.