Konkurs Sieci naukowej rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna” postanowiła przyznać:

Nagrodę główną w Konkursie na najlepszą Pracę Dyplomową Pani lic. Zofii Nowak za pracę pt.“Public Policies and Homelessness” napisaną pod kierownictwem Pan dr Dominiki Cendrowicz  i obronioną w Uniwersytecie Wrocławskim.

Nagrodę wyróżnienia w Konkursie na najlepszą Pracę Dyplomową Pani mgr Magdalenie Trybie za pracę pt. “Problemy regulacji prawnej przeciwdziałania uzależnieniom na przykładzie ustawy o tzw. dopalaczach” napisaną pod kierownictwem Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz i obronioną w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy!

Nagrodzone prace można pobrać tutaj: