Kontakt z Katedrą

Kontakt mailowy:

Wiadomości mailowe prosimy wysyłać pod adresy poszczególnych członków Katedry.

Adres pocztowy do korespondencji tradycyjnej:

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPIA UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa

Lokalizacja budynku Wydziału (bud. 17) na Kampusie Wóycickiego:

E-mails:

E-mail messages should be sent to the addresses of individual members of the Department.

Postal address for traditional correspondence:

Department of Administrative Law and Local Government, WPIA UKSW, Wóycickiego 1/3, building No 17, 01-938 Warsaw (Poland)

Location of the Faculty building (No 17) on the Wóycickiego Campus: