Książka dr Agnieszki Piskorz-Ryń: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Ukazała się książka dr Agnieszki Piskorz-Ryń, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne. w wydawnictwie Wolters Kluwer. Szerzej na temat ksiązki