Najbliższy dyżur Pani prof. A. Piskorz-Ryń na zjeździe prawa (7.01.-9.01.) odbywa się w drodze elektronicznej (Ms Teams)