Nowa książka dra Radosława Mędrzyckiego „Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego”

Zachęcamy do zapoznania się z książką dra Radosława Mędrzyckiego „Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego”, Warszawa 2021, wydaną przez Wolters Kluwer Polska.

„Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu
terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi.
Autor analizując kluczowe zagadnienia:
• w jaki sposób solidarność jest realizowana w prawie samorządu terytorialnego;
• jakie są wzorce regulacyjne solidarności używane w prawie samorządu terytorialnego;
• czy solidarność przejawia się w rozszerzaniu zadań publicznych samorządu terytorialnego,
udowadnia, że samorząd terytorialny stanowi niezbędne ogniwo istnienia państwa społecznego, którego urzeczywistnianie zgodnie z wartościami konstytucyjnymi powinno być celem władz publicznych”.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/zasada-solidarnosci-spolecznej-w-prawie-samorzadu-terytorialnego,157554.html

Spis treści: https://static.profinfo.pl/file/core_products/2021/10/22/334e26ed15c610eff4a408e6d516a4a2/Zasada%20solidarnosci%20spolecznej%20-%20profinfo.pdf?view&_ga=2.159609918.267903346.1636990175-1400082686.1633851388&_gac=1.27902542.1636990175.CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z8no3WDdlynM2Iae0yRsECxnrnRO6kI4LtBDoS2QWeMr0UpWmNGngRoCkZ4QAvD_BwE