Nowa książka dra Sebastiana Sikorskiego

Zachęcamy do zapoznania się z monografią dra Sebastiana Sikorskiego pt. „Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją”.

„Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób”.

https://www.profinfo.pl/sklep/administracja-ochrony-zdrowia-w-polsce-miedzy-swiadczeniem-a-reglamentacja,146576.html