Nowa publikacja

Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w, Magdalena Małecka-Łyszczek

Ukazała się nowa książka autorstwa Magdaleny Małeckiej-Łyszczek i członka naszej Katedry Radosława Mędrzyckiego zatytułowana „Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej”. W publikacji przedstawione są konkretne rodzaje wsparcia, m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalistyczne, zapewnienie tymczasowego schronienia, mieszkania chronione, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Jest to niezwykle wartościowa publikacja dla wszystkich zainteresowanych problemami pomocy społeczne. Autorom gratulujemy.

Więcej na temat książki zobacz:

https://www.profinfo.pl/sklep/osoby-ubogie-niepelnosprawne-i-bezdomne-w-systemie-pomocy-spolecznej,150002.html