Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Konkurs przeznaczony jest dla Studentów, których Promotorami są Członkowie Sieci Naukowej „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac licencjackiej lub magisterskich poświęconych problematyce związanej z wykluczeniem społecznym, solidarnością społeczną i ekonomią społeczną w ujęciu prawnym.

Serdecznie zachęcamy, aby każdy z Państwa Promotorów zgłosił do konkursu jedną pracę licencjacką albo jedną pracę magisterską w języku polskim lub języku angielskim obronioną w roku akademickim 2020/2021.

Harmonogram:

Termin przesyłania zgłoszeń konkursowych 20 lipca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 30 września 2021 r.

Termin rozdania nagród październik 2021 r.

Aby zgłosić pracę do konkursu należy na adres r.medrzycki@gmail.com do 15 lipca 2021 r. przesłać zgłoszenie konkursowe. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) pismo przewodnie Członka Sieci z uzasadnieniem zgłoszenia pracy i zgodą na upublicznienie danych o byciu Promotorem – załącznik nr 1 do regulaminu;

b) pracę licencjacką albo pracę magisterską w edytowalnej wersji elektronicznej w formacie *.doc lub *docx;

c) streszczenie pracy (maksymalnie 2 strony A4) w edytowalnej wersji elektronicznej, w formacie *.doc lub *docx; 

d) oświadczenie członka Sieci o nadaniu w oparciu o zgłoszoną do Konkursu pracę odpowiednio tytułu zawodowego licencjata lub magistra – załącznik nr 2 do regulaminu;

e) zgodę Autora pracy na poddanie jej procedurze konkursowej – załącznik nr 3 do regulaminu.