Zapraszamy na konferencję: Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość w dniu 17 grudnia 2018 r.

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na II Konferencję Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego: Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość Warszawa, 17 grudnia 2018 r., Auditorium Maximum, Aula im.

II Kongres Metropolitalny w Gdańsku

W dniach 27-28.09 odbył się II Kongres Metropolitalny w Gdańsku pt. ” Ile prywatyzacji w rewitalizacji? – O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy”. Z ramienia Katedry udział w nim wzięli prof. Irena Lipowicz (referat: Administracja publiczna jako gwarant zrównoważonej społecznie rewitalizacji) oraz dr Mariusz Szyrski (referat: Przestrzenie zapobiegania ubóstwu energetycznemu. Między administracją publiczną a

dr Agnieszka Piskorz-Ryń na konferencji Polska służba cywilna po 1989 r.

W dniu 29.06.2018 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń uczestniczyła w konferencji Polska służba cywilna po 1989 r. organizowanej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Radę Służby Cywilnej, Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencję rozpoczęła dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz opowiadając o początkach KSAP i polskiej służby cywilnej. Potem wystąpienia zorganizowane zostały w trzy panele. Pierwszy dotyczył korpusu służby cywilnej

III spotkanie sieci naukowej ds. wykluczenia społecznego

W dniu 27.06.2018 r. W Warszawie odbędzie się III spotkanie uczestników Sieci ds. wykluczenia społecznego. Kierownikiem sieci jest dr Radosław Mędrzycki (UKSW). Obecnie pozostali Członkowie Sieci to: dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (UKSW), dr Katarzyna Roszewska (UKSW), mgr Mateusz Kruczkowski (doktorant UKSW), dr Magdalena Małecka-Łyszczek (UEK), dr Ambroży Mituś (UEK), dr hab. Alina Miruć, prof.

Dyżury pracowników Katedry w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury pracowników Katedry będą miały miejsce w następujących terminach: prof. I. Lipowicz: 03.07, godz. 11.00 dr Mariusz Szyrski: 16.07, godz. 15.00 dr Radosław Mędrzycki: 17.07, godz. 15.15 dr Ziemowit Cieślik: 16.07, godz. 12.00, 07.09, godz. 17.30 dr Agnieszka Piskorz-Ryń: 29.06, godz. 14.00, 21.07, godz. 10.00, 14.09, godz. 15.00. mgr