Partnerstwo między WPIA UKSW a Związkiem Powiatów Polskich

11 września 2018 r. podpisano porozumienie naukowo-badawcze pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UKSW a Związkiem Powiatów Polskich. Szczegóły wydarzenia pod linkiem.

Zródło zdjęcia: https://www.zpp.pl/artykul/1146-uksw-zpp-wspolpraca-naukowo-badawcza-nawiazana