Sieć naukowa: Wykluczenie społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD SIECI:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW
dr Radosław Mędrzycki - Koordynator sieci
mgr Mateusz Kruczkowski - sekretarz sieci

Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
dr Alina Miruć
dr Anna Budnik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Magdalena Małecka-Łyszczek
dr Ambroży Mituś

Uniwersytet Wrocławski
prof. Jolanta Blicharz
dr Dominika Cendrowicz

Politechnika Warszawska
dr Sebastian Sikorski

CELE SIECI:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach