Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami będącymi wynikiem konferencji w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15.04.2016 r. Artykuły te zostały zebrane w zbiorze pt. Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, (red. I. Lipowicz). Materiał można pobrać klikają w poniższą grafkę.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach