Konferencja "Zasady a prawo administracyjne"

W dniu 23 listopada br. Pan Doktor Mariusz Szyrski oraz Pan dr Radosław Mędrzycki uczestniczyli w konferencji naukowej pt. "Zasady a prawo administracyjne" zorganizaowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Dr Mariusz Szyrski wystąpił z referatem pt. "Przydatność koncepcji zasad ogólnych prawa administracyjnego".

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach