Wieczorne Studenckie Spotkania Administracyjne

18 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wieczornych Studenckich Spotkań Administracyjnych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. W tym miesiącu naszym Gościem był radca prawny dr Marcin Kopeć, który przedstawił nam zagadnienie tzw. samowoli budowlanej. Nasz Gość opowiedział o problemach pojawiających się w praktyce, np. o stosowaniu przepisów z lat 30. XX wieku. Zajęliśmy się również kwestią opłat legalizacyjnych, które są traktowane przez społeczeństwo jako kara, jednak w świetle przepisów prawnych jest to przywilej podmiotu administrowanego, który dopuścił się samowoli budowlanej.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach