Sieć naukowa poświęcona wykluczeniu społecznemu.

W dniu 7.02.2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie sieci naukowej poświęconej wykluczeniu społecznemu. W spotkaniu wzięli udział z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Anetta Breczko oraz dr Alina Miruć. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali Pani dr Magdalena Małecka-Łyszczek, dr Ambroży Mituś. Gospodarzami spotkania byli: Pani Profesor Irena Lipowicz, dr Radosław Mędrzycki, mgr Mateusz Kruczkowski.

Podczas spotkania omówiono założenia przyszłej współpracy naukowej oraz wspólnych projektów. Członkowie sieci planują organizację cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności oraz wspólne występowanie o granty naukowe. W ramach pracy popularyzatorsko-dydaktycznej przewidziano również organizację konkursów na najlepszy esej i rozwiązanie kazusu dla studentów kierunków prawa i administracji.

Przyszłe posiedzenie sieci naukowej, zaplanowano na czerwiec 2017 r. W sprawie uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt: r.medrzycki@uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach