Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast?

W dniu 23.04.2017 r. dr Radosław Mędrzycki wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na UKSW pt. DZIECKO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – WARTOŚĆ CZY BALAST? ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE" z referatem:"Bezdomność rodzin w Polsce – wybrane problemy prawne". Organizatorami Konferencji byli Wydział Studiów nad Rodziną, Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Psychologicznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach