Kolejne spotkanie z cyklu WSSA

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu WSSA. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPIA UKSW. Przyjętą formą spotkania były warsztaty, w ramach których uczestnicy mieli szansę wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas wykładu oraz ćwiczeń z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego sprawdzić w praktyce, przygotowując wezwanie do usunięcia braków formalnych w postępowaniu administracyjnym. Wydarzenie uświetniła obecność Pani Doktor Joanny Wyporskiej-Frankiewicz, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego - etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach