Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej

W dniach  10-11 maja 2017 r. dr Agnieszka Piskorz-Ryń wzięła udział konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego „Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej“ pod patronatem Prezesa NSA prof. zw dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, Prezesa WSA w Łodzi Tomasza Zbrojewskiego oraz Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, gdzie wygłosiła referat „ Dostęp do informacji publicznej a administracyjne postepowanie egzekucyjne".

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach