Gra terenowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 maja 2016 r. odbyła się gra edukacyjno-dydaktyczna, w ramach której Studenci rozwiązywali zadania praktyczne z przedmiotu metody i techniki pracy w administracji i ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Studenci podzieleni na grupy wykonywali zadania o różnym poziomie trudności przechodząc kolejne punkty kontrolne. Najlepsze drużyny wzięły udział w finale, w którym musieli wykazać się pogłębioną wiedza z obu przedmiotów. W czasie gry Studenci musieli zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie wykładów i ćwiczeń. Gra była organizowana w ramach zajęć dydaktycznych. Organizatorami gry były następujące osoby: dr Agnieszka Piskorz-Ryń (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego), mgr Piotr Drobek ( Katedra Prawa Informatycznego). W czasie gry pomagali nam doktoranci i studenci z Koła Naukowego Prawa Administracyjnego. Zwycięzcami z pierwszej turze została drużyna „WNUK NA GRUZACH” ( Sylwia Szutko,  Mateusz Wnuk, Piotr Gieleciński, Paweł Broma, Marcin Kudełka, Konrad Gruza), w drugiej drużyna „GLADIATORKI” (Milena Podsybirska, Justyna Bielińska, Aleksandra Cichecka, Beata Cyrta, Katarzyna Pułkowska, Aneta Rutkowska). Wszystkim studentom dziękujemy za udział w grze i gratulujemy wiedzy i umiejętności. Szczególne brawa dla zwycięzców.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach